Ok Work s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje vložené uživatelem budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů údajů a zrušení směrnice 95/46. / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.

 

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), zejména v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení.

 

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů odpovídající danému riziku.

 

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit nebo zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě jiného oprávněného zájmu  https://dokoncovaciprace.cz/ máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 

Pro více informací o zpracování osobních údajů či pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu opekaanna@gmail.com

V životě každého z nás jsou chvíle, kdy nejsme schopni plnit každodenní povinnosti. Pak přichází na pomoc rodina a přátelé, ale stává se, že nám nejsou schopni pomoci. Pak nám může vyjít vstříc agentura Ok Work s.r.o., jejíž specialisté snadno vyřeší vaše každodenní  potřeby a nedovolí, aby se změnily v problémy.